"You can't stop the waves, but you can learn to surf"
Jon Kabat-Zinn

Mindfulness

Een definitie van mindfulness

De meest geciteerde definitie van mindfulness is die van Jon Kabat-Zinn: ‘Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen’.
Er is echter helaas nog steeds veel verwarring over het begrip mindfulness. Er zijn namelijk meer omschrijvingen in omloop en die kom je ook in de media tegen: als meditatietechniek (mindfulnessmeditatie), als prettige geestestoestand (mindful zijn) en als behandelmethode (mindfulness bij emotionele problemen).

Vanwege deze verwarring hebben een aantal deskundigen op het gebied van de therapeutische toepassing van mindfulness consensusbijeenkomsten georganiseerd om tot een meetbare omschrijving van mindfulness te komen. Op basis van deze bijeenkomsten stellen de experts een werkdefinitie met twee componenten voor. De eerste component betreft het sturen van de aandacht. De tweede component is de houding, die open en uitnodigend is tegenover alle innerlijke ervaringen.

 

Het sturen van de aandacht

Het sturen van de aandacht is de eerste component van mindfulness. Het doel is om van moment tot moment actief opmerkzaam te zijn op wat zich aandient via de zintuigen en in de vorm van gedachten. De aandacht kan hierbij breed zijn en alles omvatten of op een specifiek aspect gericht zijn zoals op de emotionele reacties in het lichaam. Daarvoor is een concentratie nodig die stabiel genoeg is en enige tijd volgehouden kantoepassen in het dagelijkse leven vaak het ervaren van de adem genomen. Dit is dan een vast referentiepunt van waaruit alles wordt waargenomen. Het vermogen om afleidingen te herkennen en steeds weer terug te keren naar het onderwerp van de aandacht is eveneens een belangrijk aspect. De kernvaardigheid bij mindfulness is het doorbreken van de 'automatische piloot', van onze neiging te reageren zonder ons datbewust te zijn.

De open en accepterende houding

De tweede component van mindfulness is het ontwikkelen van een open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Acceptatie ontstaat als we het onaangename toelaten, zonder beperkingen, zonder te evalueren, zonder pogingen iets vast te houden of weg te werken. Deze houding staat haaks op onze gebruikelijke houding: beoordelen en van daaruit handelen. Deze stand wordt ook wel de “doe-stand” genoemd. Die wordt automatisch ingeschakeld als ons brein een verschil constateert tussen onze huidige en de gewenste toestand.
Kortom: als we niet hebben wat we willen. Dat is het duidelijkst merkbaar als er onaangename gevoelens zijn. Er wordt gezocht naar een verklaring en een oplossing om zo het vervelende gevoel te laten stoppen. Deze doe-stand verdwijnt pas als er een

De doe-stand toetsen, plannen, doelen bereiken, veranderen en een gefixeerde beperkte aandacht. De doe-stand is geschikt bij praktische, technische en intellectuele taken maar is zo ingebakken dat hij ook automatisch ingeschakeld wordt bij emotionele problemen.
zijn-stand kenmerkt zich door: niet-oordelen, toelaten, niet-streven, accepteren, begrijpen op basis van directe ervaring en een bredere aandacht. Als emoties een rol spelen is de zijn-stand, die in veel opzichten het tegenovergestelde is van de doestand,

 

 

 

 

 

 

 

Mindfulness, wat het niet is.

Mindfulness, wat het wel is.

 Het leeg maken van je geest. 

Het zo volledig mogelijk toelaten van gevoelens, gedachten, beelden en lichamelijke gewaarwordingen.

Een manier om te ontspannen.

Een methode om los te komen van onbewuste automatische ingesleten patronen.

Concentratie op één object.

Een bewuste aandacht die smal of breed kan zijn en op de binnen- of buitenwereld gericht afhankelijk van welke keuze je maakt.

Oefenen in een speciale houding en urenlang zitten.

Houdingen en tijd variëren. Zittend op een stoel 8 tot 30 min. oefenen is meestal voldoende. Naar behoefte kun je ook langer oefenen.

Een mysterieuze bewustzijnstoestand.

Je helder en duidelijk bewust zijn van wat je op dit moment ervaart.

Berusting, passief zijn.

Je actief en zeer alert openstellen voor je innerlijke ervaringen, die toelaten en daarnaar handelen  .

 

 

 


 

Laatste Nieuws

Yolie Dijkers afwezig in week 22
Lees meer
Mamacafé in Berlicum op 22 februari 2024
Lees meer
Podcasts rondom zwangerschap, bevalling en de periode erna.
Lees meer

Voor het nieuwsoverzicht klik hier