Protocol Corona
 

Werkwijze

Met cliënten wordt voorafgaand aan de afspraak telefonisch contact opgenomen indien zij weer op locatie gezien kunnen worden. Cliënten worden geïnformeerd over de geldende afspraken middels email.

Indien één van de volgende criteria op u of uw behandelaar van toepassing is zal de afspraak niet op locatie plaatsvinden. Mocht u als client aan één van de criteria voldoen, dan wordt u verzocht om dit bij uw behandelaar aan te geven (dit geldt voor iedere afspraak):

·        Cliënt of behandelaar heeft corona

·        Cliënt of behandelaar heeft huisgenoten/gezinsleden met corona

·        Cliënt of behandelaar is korter dan twee weken geleden genezen van corona

·        Cliënt wil zelf niet op locatie gezien worden

·        Cliënt of behandelaar heeft één of meer van de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts

·        Cliënt heeft een kwetsbare gezondheid: mensen die ouder dan 70 zijn of die al een andere ziekte hebben.

Bij de afspraak op locatie gelden de volgende regels:

1.  Afspraken op locatie vinden plaats op het afgesproken tijdstip van de behandeling (in de ochtenden is dit op het hele uur, in de middagen op het halve uur). Bij voorkeur komt cliënt niet eerder op de praktijk dan op het afgesproken tijdstip.

Indien cliënt toch eerder bij de praktijk is, dan kan buiten gewacht worden. Indien cliënt gebruik wilt maken van de wachtkamer wordt verzocht om aan de linkerkant (bij gang van de behandelkamer) te gaan zitten en minimaal anderhalve meter afstand van eventueel aanwezige andere mensen te houden.

2.  Bij voorkeur geen gebruik maken van de toiletten. Mocht dit toch noodzakelijk zijn dan kan hiervoor de invalidentoilet gebruikt worden (andere toiletten zijn niet toegankelijk).

3.  Op het moment van de afspraak wordt cliënt gebeld op het bij ons bekende mobiele nummer en kan cliënt rechtstreeks doorlopen naar de behandelkamer.

4.  In de behandelkamer gelden de volgende afspraken:

  •     Maximaal één client in de behandelkamer.
  •     Cliënt en psycholoog houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
  •     Tussen cliënt en psycholoog staat een tafel.
  •     Eventuele gebruiksartikelen (pen en papier, water etc) neemt client zelf mee naar de sessie en neemt deze spullen ook weer mee naar huis.
  •      Behandelaar sluit en opent de deur.

5.     Bij beëindiging van het consult:

·     Behandelaar opent de deur, cliënt verlaat  zo spoedig mogelijk het pand. Bij de trap even bezien of er geen tegemoetkomend verkeer is, mocht dit het geval zijn: even boven wachten.

·     Contactpunten worden door behandelaar na elk bezoek afgenomen: stoel, deurkruk, tafelblad