Hieronder vind je informatie over de afspraken van de praktijk met de verzekeraars. Het is best ingewikkelde materie, dus mocht je nog vragen hebben, willen we die natuurlijk altijd (telefonisch) beantwoorden. Je kunt ook altijd contact opnemen met je eigen verzekeraar.

Tarieven verzekerde zorg

Basis geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland heeft sinds 1 januari 2014 een grote verandering ondergaan. De zorg die mijn praktijk biedt heet voortaan Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ).  Zodra een huisarts denkt dat er meer aan de hand is dan een probleem wat door hemzelf of de praktijkondersteuner GGz kan worden opgelost, word je naar mij doorverwezen. 
De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit 4 prestaties die uit je basisverzekering vergoed worden: kort (ongeveer 4 gesprekken), middellang (ongeveer 7 gesprekken), intensief (ongeveer 11 gesprekken) en chronisch. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De maximale tijdsduur in een prestatie bestaat uit de contacttijd met de cliënt èn de indirecte tijd.
Bij indirecte tijd moet je bijvoorbeeld denken aan verslaglegging, consultatie en overleg met derden, rapportage en uitwerking testresultaten.
Deze prestaties worden vergoed uit je basisverzekering indien aan de voorwaarden is voldaan.

Die voorwaarden zijn:

  • Je hebt een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ.
  • De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij mij te liggen.
  • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis.

De prestatie die vergoed wordt hangt af van de ernst van uw problematiek. Deze prestatie mag de huisarts eenmaal per kalenderjaar voorschrijven voor dezelfde diagnose. Declaratie vindt plaats na afronding van de behandeling. De maximum tarieven staan hieronder vermeld. Bij gecontracteerde verzekeraars valt het tarief lager uit.

NZa-tarief prestaties 2021 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Prestatie Maximale tijdsduur Tarief
Kort 4,9 uur € 522,13
Middel 8,25 uur € 885,01
Intensief 12,5 uur € 1434,96
Chronisch 12,5 uur € 1380,49
Transitie (onvolledig behandeltraject)  2 uur € 228,04

 

 

 

      

 

Geen eigen bijdrage, wel eigen risico

De eigen bijdrage per sessie komt te vervallen. Wel wordt nog steeds je eigen risico verrekend, voor zover dat nog niet is verbruikt in het jaar dat de behandeling is gestart. De verzekeraar zal de kosten van het behandeltraject verrekenen met je eigen risico (€385 in 2021).

Contracten met verzekeraars

Yolie Dijkers en Ronald Walboomers hebben in 2021 contracten met (bijna) alle verzekeraars. Ronald Walboomers heeft alleen geen contract met Caresq. Hieronder vallen de volgende verzekeringen: Eucare.
Wanneer er een contract is met je zorgverzekeraar, wordt het hele declaratieverkeer tussen de zorgverzekeraar en de Psychologiepraktijk De Groote Wielen geregeld.

Let op:

Afmeldingen uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven (bellen, whatsapp, sms of e-mail), anders worden de kosten (€25,-)  bij jou in rekening gebracht en niet bij de zorgverzekeraar.

Contact met zorgverzekeraar aan te raden

Je doet er verstandig aan je polisvoorwaarden te raadplegen om vast te stellen of en zo ja voor welke vergoeding van Generalistische Basis GGZ zorg je in aanmerking komt. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Niet alles is verzekerde zorg:

Niet alle problemen/stoornissen vallen onder de verzekerde basiszorg. De overheid heeft al eerder besloten om aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, arbeidsgerelateerde problematiek en enkelvoudige fobieën niet meer te vergoeden. (Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis). 
Je ontvangt voor de niet-verzekerde consulten een declaratie voor een ‘onverzekerde prestatie’ (OVP).

 

Tarieven ongecontracteerde zorg

Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

• Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 75%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.

• Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten. In de regel is deze per maand iets duurder. Zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

Meer toelichting en tarieven van niet verzekerde zorg vindt je hier.