Hieronder vind je informatie over de afspraken van de praktijk met de verzekeraars. Het is best ingewikkelde materie, dus mocht je nog vragen hebben, willen we die natuurlijk altijd (telefonisch) beantwoorden. Je kunt ook altijd contact opnemen met je eigen verzekeraar.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Geestelijke Gezondheidszorg over op het zorgpresttaiemodel. Er worden vanaf januari 2022 losse consulten gedeclareerd. De regels op de factuur komen overeen met de consulten die clienten hebben gehad. 

Tevens zal de zorgvraagtypering van belang zijn bij het vaststellen van het tarief. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. 
Deze zorgvraagtypering zal onder andere bepaald worden aan de hand van een vragenlijst.
De indirecte tijd wordt niet apart genoteerd, er zit in de tarieven een soort gemiddelde 'administratie-tijd'.
 
Wat gaat er veranderen in vergelijking met 2021?
1) er zal per maand gefactureerd worden. 
2) het eigen risico zal meteen worden aangesproken. Het eigen risico zal worden bekeken per kalenderjaar en niet meer zoals voorheen per behandeljaar. 

Doordat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 ingaat zullen alle behandelingen per 31-12-2021 (administratief) worden afgesloten en gedeclareerd, waardoor de verzekeraar het nog openstaande  eigen risico over 2021 in rekening zal brengen.

Welke prestaties staan er op de factuur?

Consult diagnostiek (afhankelijk van de duur 5 - 120 minuten)
Voor het onderzoeken welke problematiek er speelt, denk hierbij aan de intake en eventueel de vervolgintake.

Consult behandeling (afhankelijk van de duur 5 - 120 minuten)
De behandelingen, hieronder kan ook de ehealth vallen. 

Intercollegiaal overleg
Wanneer het voor de kwaliteit van de behandeling noodzakelijk is om met een externe collega te overleggen. 

Reistijd
In het geval de behandeling niet op de praktijk kan plaatsvinden, maar bij de client thuis. 

Bij al deze prestaties geldt dat het tarief afhankelijk is van de duur. 


Tarieven NZA verzekerde zorg 2024

Bij al deze prestaties geldt dat het tarief afhankelijk is van de duur.
 
o CO0042 Diagnostiek 5 minuten €39,98
o CO0107 Behandeling 5 minuten €31,48
o CO0172 Diagnostiek 15 minuten €68,88
o CO0237 Behandeling 15 minuten €56,19
o CO0302 Diagnostiek 30 minuten €114,20
o CO0367 Behandeling 30 minuten €95,67
o CO0432 Diagnostiek 45 minuten €159,70
o CO0497 Behandeling 45 minuten €135,89
o CO0562 Diagnostiek 60 minuten €183,44
o CO0627 Behandeling 60 minuten €161,46
o CO0692 Diagnostiek 75 minuten €223,48
o CO0757 Behandeling 75 minuten €198,72
o CO0822 Diagnostiek 90 minuten €274,01
o CO0887 Behandeling 90 minuten €242,76
o CO0952 Diagnostiek 120 minuten €380,13
o CO1017 Behandeling 120 minuten €346,41
o OV0007 Intercollegiaal overleg >5 min €25,05
o OV0008 Intercollegiaal overleg >25 min €77,35
o TC0009 Reistijd <25 min €34,76

Geen eigen bijdrage, wel eigen risico

Let op, bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen per kalenderjaar eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 bij u in rekening brengen.

Contracten met verzekeraars

Yolie Dijkers (Psychologiepraktijk de Groote Wielen) en Ronald Walboomers (Walboomers Psychologie) hebben in 2024 contracten met (bijna) alle verzekeraars. 

Met de volgende zorgverzekeraars (en aangesloten labels) hebben Yolie Dijkers (Psychologiepraktijk de Groote Wielen) en Ronald Walboomers (Walboomers Psychologie) een contract voor 2024 afgesloten: VGZ, ONZV, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Caresq, DSW, ASR, Saland, OWM.

Wanneer er een contract is met je zorgverzekeraar, wordt het hele declaratieverkeer tussen de zorgverzekeraar en de Psychologiepraktijk De Groote Wielen of Walboomers Psychologie geregeld.

Let op:

Afmeldingen uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven (bellen, whatsapp, sms of e-mail), anders worden de kosten (€25,-)  bij jou in rekening gebracht en niet bij de zorgverzekeraar.

Online consult

Indien u niet naar de praktijk kunt komen, of als er een andere reden is waarom u liever een online consult zou willen, is dit mogelijk bij zowel Ronald Walboomers als bij Yolie Dijkers. 

Niet alles is verzekerde zorg:

Niet alle problemen/stoornissen vallen onder de verzekerde basiszorg. De overheid heeft al eerder besloten om aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, arbeidsgerelateerde problematiek en enkelvoudige fobieën niet meer te vergoeden. (Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis). 
Je ontvangt voor de niet-verzekerde consulten een declaratie voor een ‘onverzekerde prestatie’ (OVP).

Vanwege de overgang naar het zorgprestatiemodel vanaf 1 januari 2022 (zie www.zorgprestatiemodel.nl) zullen alle behandeltrajectentrajecten en producten afgesloten worden op 31 december 2021.

Tarieven ongecontracteerde zorg

Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

• Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 75%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.

• Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten. In de regel is deze per maand iets duurder. Zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

Meer toelichting en tarieven van niet verzekerde zorg vindt je hier.